Saturday, 22 February , 2020
امروز : شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۸ - 28 جماد ثاني 1441

قوانین فروش اراضی منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی ( ره )

با توجه به مفاد ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت راه و شهرسازی ایجاد منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی را در دستور کار خود قرار داد . در این ماده استقلال سازمانی ، مالی و مدیریتی این فرودگاه مورد تاکید و تصریح قرار گرفت .

۱۹ مرداد ۱۳۹۸