Tuesday, 29 September , 2020
امروز : سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ - 12 صفر 1442

قوانین فروش اراضی منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی ( ره )

با توجه به مفاد ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت راه و شهرسازی ایجاد منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی را در دستور کار خود قرار داد . در این ماده استقلال سازمانی ، مالی و مدیریتی این فرودگاه مورد تاکید و تصریح قرار گرفت .

۱۹ مرداد ۱۳۹۸