Friday, 24 May , 2019
امروز : جمعه, ۳ خرداد , ۱۳۹۸ - 20 رمضان 1440
معافیت مالیاتی

اصلاح مالیاتی مناطق آزاد

مالیات بر درآمد و دارایی زیرمجموعه مالیات های مستقیم می باشد و معافیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد از این نوع مالیات یکی از جذابیت های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد قلمداد می گردد .

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸