Friday, 24 May , 2019
امروز : جمعه, ۳ خرداد , ۱۳۹۸ - 20 رمضان 1440
آرشیو : ارس

دهکده ورزش ( منطقه آزاد ارس )

این مجموعه همانند پارکی در دل منطقه می باشد که با عملکرد ها و جذابیت های ورزشی و تخصصی خود از یک سو تبدیل به یک نماد کشوری و فرا منطقه ای در عرصه فعالیت های ورزشی شده و از دیگر سو همانند آنچه که در مجموعه های ورزشی- تفریحی موفق مناطق آزاد جهان دیده […]

۰۷ آبان ۱۳۹۷